• KONTROLA TESNOSTI PLASTOVÝCH IZOLÁCIÍ

    GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

    BHF Environmental, spol. s r.o.

    Spoločnosť BHF Environmental bola založená v roku 1994. So sídlom v Bratislave (Slovenská republika) a v Portsmouth (Veľká Británia) realizuje práce v celom svete. Spoločnosť sa venuje aplikácii geofyzikálnych metód a geografickým informačným systémom.