• KONTROLA TESNOSTI PLASTOVÝCH IZOLÁCIÍ

    GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

    Úvod

    Spoločnosť BHF Environmental bola založená v roku 1994. So sídlom v Bratislave (Slovenská republika) a v Portsmouth (Veľká Británia) realizuje práce v celom svete. Spoločnosť sa venuje aplikácii geofyzikálnych metód a geografickým informačným systémom.