Kontrola tesnosti plastových izolácií

Geoelektrický systém GECO

BHF Environmental je jednou z mála spoločností vo svete, ktorej hlavnou aktivitou sú skúšky tesnosti plastových izolácií. Na túto činnosť sa špecializujeme už od svojho vzniku v roku 1994.

Na detekciu a následnú lokalizáciu netesností v plastovej izolácii používame vlastný geoelektrický systém GECO

Geoelektrické systémy sú najpoužívanejšie a veľmi efektívne systémy na kontrolu tesnosti plastových geomembrán. Sú akceptované ako štandardná metóda v procese sledovania kvality konštrukcie skládkových a iných plastových tesnení v mnohých krajinách.

Naši pracovníci sú plne kvalifikovaní pre tento typ prác a majú dlhoročné skúsenosti s riešením problémov v danej oblasti.

Naša spoločnosť realizovala už viac ako 1000 zákaziek zameraných na kontrolu tesnosti plastových izolácií v 29 krajinách sveta.

Vyhľadávanie všetkých druhov porušenia tesnosti plastových izolácií pomocou geco systému je rýchle, presné a ekonomické.

Geoelektrické systémy využívajú skutočnosť, že väčšina plastových izolácií je elektricky nevodivá. Umelým zdrojom elektrického prúdu sa z obidvoch strán membrány vytvorí geoelektrické pole, ktorého priebeh sa sníma pomocou meracích elektród. Anomálie v rozložení takto generovaného elektrického poľa indikujú porušenia plastovej izolácie.