Mobilný systém

Mobilný GECO systém slúži na jednorázovú kontrolu tesnosti plastových izolácií.

Na skládkach odpadu sa táto aplikácia geco systému používa po uložení krycej vrstvy, ale pred zahájením ukladania odpadu. Ak sa vychádza z predpokladu, že väčšina netesností vznikne počas inštalácie plastovej izolácie a počas konštrukcie krycej vrstvy ťažkými mechanizmami, môže sa táto kontrola považovať v mnohých prípadoch za dostatočnú.

Mobilný geco systém spravidla nevyžaduje žiadne zásahy do konštrukcie izolácie. V teréne sa uskutočňuje pomocou prenosných zariadení.

Mobilný geco systém
Mobilný geco systém
Mobilný geco systém
Mobilný geco systém

Ďalšie obrázky

Kontrola tesnosti plastových izolácií

Geoelektrický systém GECO

BHF Environmental je jednou z mála spoločností vo svete, ktorej hlavnou aktivitou sú skúšky tesnosti plastových izolácií. Na túto činnosť sa špecializujeme už od svojho vzniku v roku 1994.

Na detekciu a následnú lokalizáciu netesností v plastovej izolácii používame vlastný geoelektrický systém GECO

Geoelektrické systémy sú najpoužívanejšie a veľmi efektívne systémy na kontrolu tesnosti plastových geomembrán. Sú akceptované ako štandardná metóda v procese sledovania kvality konštrukcie skládkových a iných plastových tesnení v mnohých krajinách.

Naši pracovníci sú plne kvalifikovaní pre tento typ prác a majú dlhoročné skúsenosti s riešením problémov v danej oblasti.

Naša spoločnosť realizovala už viac ako 1000 zákaziek zameraných na kontrolu tesnosti plastových izolácií v 29 krajinách sveta.

Vyhľadávanie všetkých druhov porušenia tesnosti plastových izolácií pomocou geco systému je rýchle, presné a ekonomické.

Geoelektrické systémy využívajú skutočnosť, že väčšina plastových izolácií je elektricky nevodivá. Umelým zdrojom elektrického prúdu sa z obidvoch strán membrány vytvorí geoelektrické pole, ktorého priebeh sa sníma pomocou meracích elektród. Anomálie v rozložení takto generovaného elektrického poľa indikujú porušenia plastovej izolácie.