Permanentný systém

Permanentný GECO systém slúži na dlhodobé sledovanie tesnosti plastovej izolácie.

Permanentným geco systémom, na rozdiel od mobilného systému, môžeme skontrolovať integritu geomembrány v ľubovoľnom čase po jej inštalácii, a to aj počas ukladania odpadu. Toto je obzvlášť dôležité pri ukladaní prvých vrstiev odpadu, kedy pomerne často dochádza k porušeniu tesnosti geomembrány. Taktiež niektoré skryté defekty geomembrány sa môžu prejaviť až neskôr (napr. vadný zvar, ...).

Permanentný geco systém pozostáva zo siete meracích elektród umiestnených spravidla pod geomembránou a prepojených s monitorovacím centrom pomocou elektrických káblov. Inštalácia systému je jednoduchá a rýchla. Nevyžaduje žiadne zmeny v konštrukcii skládky. Permanentný geco systém môže kontrolovať ako jednoduchú, tak aj dvojitú plastovú izoláciu.

Samotné meranie tesnosti plastovej izolácie pomocou permanentného geco systému môže byť uskutočňované buď manuálne alebo pomocou automatických zariadení. Tieto môžu byť prenosné, alebo stabilné. Stabilné monitorovacie zariadenia umožňujú automatický zber dát v ľubovoľných intervaloch a pomocou internetového pripojenia umožňujú aj nepretržitú kontrolu integrity geomembrány.

Životnosť permanentného geco systému závisí od použitého materiálu a je prispôsobovaná požiadavkám klienta. V základnej ponuke sú systémy s minimálnou funkčnosťou 5 a 10 rokov.

Permanentný geco systém
Permanentný geco systém
Permanentný geco systém
Permanentný geco systém

Ďalšie obrázky

Kontrola tesnosti plastových izolácií

Geoelektrický systém GECO

BHF Environmental je jednou z mála spoločností vo svete, ktorej hlavnou aktivitou sú skúšky tesnosti plastových izolácií. Na túto činnosť sa špecializujeme už od svojho vzniku v roku 1994.

Na detekciu a následnú lokalizáciu netesností v plastovej izolácii používame vlastný geoelektrický systém GECO

Geoelektrické systémy sú najpoužívanejšie a veľmi efektívne systémy na kontrolu tesnosti plastových geomembrán. Sú akceptované ako štandardná metóda v procese sledovania kvality konštrukcie skládkových a iných plastových tesnení v mnohých krajinách.

Naši pracovníci sú plne kvalifikovaní pre tento typ prác a majú dlhoročné skúsenosti s riešením problémov v danej oblasti.

Naša spoločnosť realizovala už viac ako 1000 zákaziek zameraných na kontrolu tesnosti plastových izolácií v 29 krajinách sveta.

Vyhľadávanie všetkých druhov porušenia tesnosti plastových izolácií pomocou geco systému je rýchle, presné a ekonomické.

Geoelektrické systémy využívajú skutočnosť, že väčšina plastových izolácií je elektricky nevodivá. Umelým zdrojom elektrického prúdu sa z obidvoch strán membrány vytvorí geoelektrické pole, ktorého priebeh sa sníma pomocou meracích elektród. Anomálie v rozložení takto generovaného elektrického poľa indikujú porušenia plastovej izolácie.